Betonarmede Süneklik ve Gevreklik

Betonarmede Süneklik ve Gevreklik

Betonarmede Süneklik ve Gevreklik kavramları nedir, neden güvenilir bir yapı için önem arz etmektedir? İnşaat yapı sistemleri kapsamında Rijitlik, Dayanım ve Süneklik gibi kavramlar inşaatla ilgili olanların yakından ilgilendiği terimlerdir.

Süneklik bir birimin herhangi fiziki yük etkisinde iken, yer değiştirebilme ve gerilmeye bağlı olarak şekil değiştirebilme yeteneğidir. Süneklikte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta taşıma kapasitesi ve şekil değiştirebilme esnekliğidir.

Yapı şekil değiştirecek fakat taşıma kapasitesi kesinlikle azalmayacak. Aksi takdirde sistem ya da eleman büyük hasar görür göçme durumuna gelir. Bu şartların sağlandığı durumlarda Betonarmede Süneklik tam anlamıyla yapılandırılmış olur.

Betonarmede Süneklik temel amacı doğal afetler sonucu yapılarda, binalarda ve uzun rezidanslarda oluşan hasarın ve büyük etkilerin önlenmesidir. Sistemdeki ya da yapı elemanındaki şekil değiştirmeler ile emilim sağlanarak etkilerin büyük kısmı yok olurken sistemde daha az kuvvet oluşacaktır. Bu şekilde hem mal hem de can sağlığına gelebilecek zararlar minimum düzeye çekilmiş olur.

Betonarme Taşıyıcı Sistem kapsamında projelendirme hizmetimizden yararlandınız ya da mevcut bir yapıyı bir mühendise analiz ettirdiniz.  Yapının sünek mi gevrek mi olduğuna nasıl karar vereceksiniz?

Betonarmede Süneklik ve Gevreklik Nedir?

Betonarme yapılarda ki bileşenlerin eğilme uyumuna bağlı olarak, donatının akma gerilmesine erişmesi sonucu meydana bir güç emilimi çıkıyorsa yapı esneme kapasitesine sahiptir ve sünektir. Betonarmede Süneklik sağlandıysa donatılarda akış gözlenir.

İlgililer tarafından en çok yöneltilen sorunlardan biriside donatıların akmasının kulağa kötü bir şey olarak gelmesi.  Donatı’nın akması yapılar için bulunmaz bir nimettir.  Betonarme yapılarda eğilme Donatısı’nın akması önemli bir güvenilir yapı etmenidir.

Donatılarda akma işlemi eğilme momentinin yüksek olduğu yerlerde oluşur. Akma işlemi sayesinde yapı genelinde momentum dengelenir.  Bu nedenle günümüz standartlarında sünek yapılar tercih edilmektedir ve Betonarmede Süneklik kavramı uygulanmaktadır.

Betonarme yapılar kesme kuvveti altındayken eğik çekme gerilmeleri veya eğik basınç gerilmelerinin betonda oluşturduğu güç emilimi Gevrek olarak meydana gelir. Yapı gevrek olarak tasarlandıysa herhangi bir deprem veya kaza durumunda donatılar sapasağlam yerinde dururken yapı kırılır. Bu da büyük kazalara, can ve mal kayıplarına sebep olabilir.

Gürbüz iskele ve Kalıp Sistemleri

Gürbüz iskele olarak inşaat sektöründeki deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyor, iskele-kalıp sistemleri, güvenlik sistemleri, projelendirme ve kurulum hizmetleri vermekteyiz. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz.

-->