Çerçeve Tip Cephe İskelesi

Çerçeve Tip Cephe İskelesi

Çerçeve tip cephe iskelesi inşaat cephelerine uygulanan bir güvenlikli iskele sistemidir. İş güvenliğini sağlamada en önemli faktörlerden biri olan güvenli iskele sistemlerinden biridir.

Çerçeve tip cephe iskelesi görevi bakımından diğer güvenlikli iskele sistemlerinden farklı değildir. Bu tip güvenlikli cephe iskele sistemleri temelde diğer tüm güvenlikli iskele sistemleri gibi iş güvenliğini sağlamak ve olası iş kazalarını önlemek için kullanılmaktadırlar.

Çerçeve Tip Cephe İskelesi Nedir?

Çerçeve tip güvenlikli cephe iskelesi sistemi kullanımı inşaat alanında güvenliği sağlamak amacıyla kullanılan son derece büyük bir öneme sahip olan bir inşaat malzemesidir. Güvenlikli iskele platformları sadece inşaattaki can ve mal güvenliğini sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda malzemelerin güvenli bir şekilde şantiyenin üst katlarına ulaştırır. Özellikle taşınması daha zor olan ağır malzemeleri üst katlara taşımakta sağladığı rahatlık azımsanamayacak derecede büyüktür.

Cephe İskelesi Kullanımı

Çerçeve tip cephe iskeleleri ya da bilinen diğer isimleri ile H tipi güvenlik iskeleleri, inşaatların cephe uygulamalarında sıkça kullanılan, kullanılmadıkları takdirde inşaatta hayati tehlikelerin oluşacağı çerçeve tipi bir güvenli iskele sistemidir. Maksimum iş güvenliği için son teknoloji ile üretilmiştir. Çerçeve tipi güvenlikli iskelelerde olası iş kazalarını önlemek için güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartılmıştır.

Bu tedbirlere göre çerçeve tip cephe iskelesinin sahip olması gereken bazı güvenlik kriterleri vardır. O kriterlere göre;

  • Sistemin her platformunda diz ve bel yüksekliğinde olmak üzere iki adet yatay korkuluk bulunmalıdır.
  • Her katta yan yana duracak 2 adet sabit güvenlik platformu bulunmalıdır. Bu platformlar çalışma esnasında kilitlenmelidir. Böylece işçiler platformun üzerindeyken sökülmeleri imkansız olacaktır.
  • Güvenlikli cephe platformu sistemi yükseklik ayarı yapılabilen taban malzemeleri ile başlangıç ayakları üzerine kurulmalıdır.
  • İş güvenliği açısından yan çerçevelerde korkuluklar bulunmalıdır.
  • Güvenlikli cephe iskelesinden malzeme düşmesini engellemek amacıyla her modülde 15 cm yüksekliğinde çelik topukluklar kullanılmalıdır.
  • Güvenlikli iskele platform sistemi inşaat cephesine özel bağlantı elemanları aracılığı ile gerektiği şekilde sabitlenmektedir.
  • Güvenlikli iskele platform sisteminin tamamı TSE belgeli, mekanik uygunluk testlerinden başarı ile geçmiş boru ve profillerden üretilmelidir.
  • Kaynak aleti kullanılarak yapılan birleşimler sertifikalı kaynakçılar tarafından gazaltı kaynağı ile yapılmalıdır.
-->