İş Güvenliğinin Önemi

İş Güvenliğinin Önemi

İş güvenliğinin önemi konusu, özellikle de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar için oldukça mühimdir. Zira hukuki olarak inşaatlarında çalışan işçilerinin güvenliğini sağlamak zorunda olan inşaat sahipleri, bu yüzden iş güvenliği sektöründe hizmet veren bazı firmaların desteğini alabilmektedir.

İş güvenliğinin önemi ve amacı nedir? İş güvenliği, herhangi bir işletme ya da firmadaki çalışmaların sürekli olmasının teminatıdır. Çalışanın sağlığı korunmazsa bunu hem yasal sonuçları olacaktır hem de yeni işçi istihdamı için ek çalışmalara gerek duyulacaktır. İş Kanunu Madde 82, kısaca isg olarak bilinen iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hususları düzenlemektedir.

İş Güvenliğinin Önemi Nedir?

Ülkemizde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının görülme sıklıkları ne yazık ki gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle de inşaat, madencilik, kimyevi madde imalatı gibi tehlike potansiyeli yüksek faaliyet alanlarında, iş güvenliği kavramı büyük önem kazanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği ne ise yarar? İş güvenliğinin sağlanamadığı durumlarda hem çalışma sahasındaki materyaller zarar görebilir hem de işçinin hayatı tehlikeye düşebilir. Yaralanma, ölüm, geçici veya kalıcı engelli olma hali gibi durumlar gözlenebilir. Çalışanının sağlığını koruyamayan işletmeler cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Ayrıca markaya olan güven de sarsılır. Verilerden hareketle, “iş güvenliğinin işletme açısından önemi büyüktür” denilebilir.

Mevcuttaki işletme sahipleri veya yeni bir firma/işletme kurmak isteyen yöneticiler, İş Kanunu’nu dikkatlice incelemeli ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda yeterince bilgilenmelidir. Güvenlik, bir işletmenin temel taşı olmalıdır.

is-guvenliginin-onemi

İş Güvenliğinin Önemi ve Amacı

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun bir şekilde tasarlanan iş yerleri, çalışanın sağlığını koruduğu gibi işletmenin sahip olduğu iş materyallerinin de korunmasını sağlar. İş güvenliğinin başlıca amaçları şöyle sıralanabilir:

  • Çalışanı, fiziksel veya zihinsel açıdan korumak,
  • Çalışanın herhangi bir kazaya uğramasını veya bir meslek hastalığına yakalanmasını önlemek,
  • Ortaya bir sağlık sorunu çıktığı takdirde, çalışanların tedavilerini karşılamak,
  • Meydana gelen hasarın veya zararın düzeyini nesnel bir şekilde, etik ve bilimsel yöntemlerle tespit etmek.

Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliğinin farkında olan ve müşterilerine her zaman en kaliteli iş güvenliği çözümlerini en hesaplı fiyatlandırmalarla sunan bir firma arayışında olan tüm inşaat sahiplerine, Gürbüz İskele’nin sunduğu danışmanlık hizmetinden faydalanabileceklerini belirtmek isteriz. Firmamız ayrıca güvenlikli iskele kalıp sistemi çözümleri üretmektedir.

Güvenlikli İskele Kurulumu

-->