İskele Kurulum Standartları

İskele Kurulum Standartları

İskele kurulum standartları, dış cephe iskelelerinin kurulurken uyulması gereken bir dizi kuralları içerir. İskelenin güvenli bir şekilde yüklerini taşıması, çalışanların veya çevrenin zarar görmemesi için bu standartlara uygun bir şekilde kurulum yapılması ve kullanılması son derece önemlidir.

İskele kurulum standartları, kurulacağı ortam şartları, iskelenin tipi, kullanılacak yük ağırlığı, hava koşulları gibi etkenleri içerir. İskele kurulacak alanda güvenlik önlemleri alınmalı ve yetkili kişiler gözetmenliğinde kurulmalıdır. İskele kurulum aşamasında uyulması gereken güvenlik standartlarına, kurulum talimatları ve zemin analizine uyulması gerekir.

İskele Kurulumu Nasıl Yapılır?

Yüksekte çalışma ve iskele kurulumu gerektiren tüm çalışma alanları, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne bağlıdır. Bu yönetmeliğe bağlı olarak iskelelerin kurma, kullanma ve sökme planlamaları yapılmalıdır. İnşaat işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri, tersane kullanımında ise gemi inşaatı mühendisi tarafından planlama ve kontroller sağlanır. İskele kurulumu planlama aşamasında aşağıdaki etkenler göz önünde bulundurulur.

 • İskele türü, boyutları, ağırlık sınıfı gibi bilgiler üretici tarafından sağlanan talimatnameler
 • Kurulum, kullanım ve söküm aşamalarına dair bilgiler sağlayan kılavuzlar
 • Kurulum aşamasında düşme kazalarını engelleyecek güvenlik önlemlerinin alınması
 • Taşınacak malzemelerin ve taşıma yönteminin planlanması
 • İskelenin kurulacağı ortama göre, sivillerin can ve mallarının güvenceye alınması
 • İskelede yaşanabilecek potansiyel risklerin analizi ve kontroller

İskele Kurulum Standartlarında Dikkat Edilecek Hususlar

Dış cephe iskele sistemleri kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususlar ile iş güvenliğinin artırılması ve risk faktörlerinin azalması hedeflenir.

 • Kurulacak iskelelerin ulusal standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmiş olması
 • Dengesi bozulmayacak, kendiliğinden kayma yapmayacak şekilde kurulması
 • Yatay ve düşey kuvvetlere karşı gerekli güçlendirmelerin yapılması
 • Korozyona uygun bir şekilde üretilmiş olması
 • Çatlak, kırık gibi risk oluşturabilecek kusurların incelenmesi ve tespit edilmesi
 • Platformlar ve dikey demirler arasında boşluk bulunmayacak şekilde kurulması
 • Bağlantı elemanlarının güvenilir ve sağlam olması
 • Korkulukların yönetmeliğe uygun bir şekilde monte edilmesi
 • İskelenin kapasitesinin yazıldığı levhaların asılması
 • İskelenin çalışılacak yapıya olabilecek en yakın şekilde kurulması gerekir
 • İskelelere, iş güvenliğini en yüksek seviyeye çıkartacak güvenlik ekipmanlarının kurulması

gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. İskeleler, uzman bir kişi tarafından belirli aralıklara kontrol edilir. Bu kontroller sonucunda kontrol raporu hazırlanır ve iskelenin güvenilirliği tescil edilir. Eğer bu raporda iskele “güvensiz” olarak sınıflandırılırsa, eksikler giderilene kadar kullanılamaz. Bu kontroller genellikle;

 • Kullanıma başlanmadan önce,
 • Haftalık olarak
 • Bir değişiklik yapıldığında yada başka bir yere taşındığında,
 • Uzun süre kullanılmadığında,
 • Sert iklim koşullarına maruz kaldığında (şiddetli rüzgar, yağmur gibi)

yapılır.

Gürbüz İskele olarak, TS-EN 12811 ve TS-EN 12810 standartlarına uygun dış cephe iskele sistemleri üretiyoruz. Güvenlikli dış cephe iskele sistemlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

-->