Ekonomik iş Güvenliği Çözümleri

Ekonomik iş Güvenliği Çözümleri

Ekonomik iş güvenliği çözümleri iş sağlığı ve güvenliği (isg) tedbirlerine uyum hususunda önemli seçenekler sunmaktadır. Ekonomik ve dayanıklı çözümlerle hem çalışanların hem de çalışma sahalarının güvenliğini sağlamak mümkündür.

Ekonomik iş güvenliği çözümleri nelerdir? Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, isg alanında yapılması gerekenleri içermektedir. İlgili kanun, işverenler ile çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Ekonomik olmalarının yanı sıra dayanıklı da olan ürünlerin kullanımı, sektöre göre özelleşmiş olmalıdır. Örneğin yapı ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, yüksek güvenlik ölçütleri dikkate alınarak üretilen iskele ve kalıp sistemleri ile ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Ekonomik İş Güvenliği Çözümleri Nedir?

İş ve işçi sağlığı alanında ekonomik çözüm önerileri pek çok firma tarafından araştırma konusu olmaktadır. Gürbüz İskele, yapı/inşaat sektörüne yönelik geliştirdiği son derece ekonomik ve güvenli ürünlerle ön plana çıkmaktadır. CE ve TSE gibi standartlar dikkate alınarak üretilen çözümlerin bazıları şöyle sıralanabilir;

 • H tipi iskele
 • Cup lock iskele
 • Masa tipi iskele
 • Çelik perde kolon kalıpları
 • Tırmanır kalıp
 • Teleskobik direk
 • Kovanlı iskele
 • Modüler iskele

Çalışma sahasında kullanılan ekipmanların malzeme kalitesi, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği sorunları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Düşük malzeme yoğunluğu ve dayanımı, istenmeyen kazalara davetiye çıkarmaktadır.

Ekonomik iş Güvenliği Çözümleri

İş Güvenliğinde Ekonomik Çözüm Önerileri

Ekonomik güvenlik tedbirleri nasıl alınır? Gürbüz İskele tarafından güncel ihtiyaçlar dikkate alınarak imal edilen iskele ve kalıp sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında vazgeçilmez olan ürün dayanıklılığını başarıyla sağlamaktadır. Ekonomik çözüm seçeneklerimizin yanı sıra dileyen müşterilerimize bu alanda danışmanlık hizmeti de vermekteyiz.

Fabrikalarda iş güvenliği önerileri nelerdir? Fabrikalardaki üretim süreçlerinde veya doğrudan fabrika inşaatlarında, güvenlikli/dayanıklı ekipmanların kullanılması başlıca öneriler arasındadır. Fabrika gibi iş sahalarında çeşitli işaret ve levhalar kullanılmalıdır. Ayrıca üretim alanına göre, yüksekten düşmeye veya patlamaya karşı tedbir almak da gerekebilir. İsg alanında gerekli önlemlerin alınması, birtakım faydayı da beraberinde getirmektedir:

 • Yasal bir zorunluluk yerine getirilmiş olur (6331 sayılı Kanun).
 • Çalışanların ölüm ve yaralanma riski önemli oranda azalır.
 • Risk ve acil durum planlaması yapılır.
 • Yüksekten düşme ve yangın gibi risklere karşı, sektöre göre değişebilen tedbirler alınmış olur.
 • Meslek hastalıklarının görülme ihtimali azalır.
 • Sağlık giderleri azalır.
 • Çalışanlar eğitim alarak bilinçlenir.
-->