İş Güvenliği Neden Önemlidir?

İş Güvenliği Neden Önemlidir?

İş güvenliği neden önemlidir? Çalışanların ve çalışma sahalarının emniyeti sağlandığında; ölüm ve yaralanma riski azalır, personel eğitim alarak bilinçlenir ve yasal bir zorunluluk yerine getirilmiş olur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında gerekli tedbirleri alan bir firmanın veya kurumun prestiji de olumlu yönde etkilenir.

İş güvenliği neden önemlidir, amacı nedir? Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverenler ile çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Buna göre isg tedbirlerini almak ve çalışanların bu konuda eğitim almasını sağlamak, yasal bir zorunluluktur. İş güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda işin sürekliliği açısından da önemlidir. Öngörülen tedbirler alındığında meslek hastalıkları gibi riskler de büyük ölçüde önlenebilir.

İş Güvenliği Kültürü Neden Önemlidir?

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusu yasalarla güvence altına alınmıştır ve bazı hususlar tüm sektörler için zorunlu kılınmıştır. Her iş sahasının kendine özgü riskleri olabileceği gibi ortak riskler de söz konusudur. Örneğin yapı/inşaat sektörü, riskli alanlardan biri olarak bilinmektedir. Yüksekten düşme bu alanda önemli bir risk faktörü olarak öne çıkmaktadır.

İş güvenliği ne demek? Çalışma sahalarının ve çalışanların güvenliğinin sağlanması için ilgili tedbirlerin alınmasıdır. Gürbüz İskele yapı/inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak, yüksek güvenlikli iskele ve kalıp sistemlerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Üretimlerimiz, yerel ve uluslararası üretim/güvenlik standartları dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Çalışanların sağlığı korunmadığında işin devamlılığı da sağlanamaz. Böylece ilgili firma veya kurumun prestiji düşer ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. İşin ve işçinin güvenliği her şeyin önündedir. Bu nedenle iş güvenliği kültürünün oluşması ve yerleşmesi, toplumun geneli açısından büyük öneme sahiptir.

İş Güvenliği Neden Önemlidir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Neden Önemlidir?

İş güvenliği neyi ifade eder? Çalışanların kendini güvende hissedeceği uygun çalışma ortamının sağlanması olarak ifade edilebilir. Peki iş sağlığı ve güvenliği neden önemlidir? İsg tedbirlerinin alınması hem çalışan hem de işveren açısından pek çok yararı beraberinde getirir. İş güvenliğinin amaçları maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Çalışanların yaralanma ve ölüm risklerini önemli seviyede azaltmak.
  • Sağlık giderlerini düşürmek.
  • İş verimi ve sürekliliğine katkıda bulunmak.
  • Olası riskleri önceden tespit etmek.
  • Acil durumlara karşı eylem planlaması yapmak.
  • Yangın, patlama, yüksekten düşme gibi istenmeyen durumların önüne geçmek.
  • Çalışanların gereken eğitimi almasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi neden önemlidir? Bu eğitim ülkemizde, çalışanlar için zorunlu tutulmaktadır. İş güvenliğinin sağlanabilmesi için personelin de bu alanda gerekli eğitime ve bilgiye sahip olması gerekmektedir. Acil durumlarda nasıl hareket edeceğini bilen çalışanlar; ölüm, yaralanma ve kaza ihtimalinin düşmesini sağlayabilir.

-->