İş Güvenliğinde En İdeal Çözümler

İş Güvenliğinde En İdeal Çözümler

İş güvenliğinde en ideal çözümler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun olarak sektörün gereksinimleri doğrultusunda sağlanabilmektedir. Örneğin yapı/inşaat sektöründe iskele güvenlik sistemleri gibi çözümler hem şantiye alanlarının hem de buralarda çalışan işçilerin güvenliklerini sağlayabilir.

İş güvenliğinde en ideal çözümler hangileridir? En uygun çözümler, sektörün risk durumu da dikkate alınarak bir danışmanlık hizmeti ile belirlenebilmektedir. Uygulamalı yangın eğitimi, risk ve acil durum planlaması, personelin İSG alanında eğitilmesi gibi çözümler örnek olarak verilebilir. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmamız, sağladığı güvenlikli ekipmanlar ve verdiği danışmanlık hizmeti sayesinde sorunsuz süreçleri mümkün kılmaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliğine dikkat gösteren bir firma, yasal bir zorunluluğu yerine getirerek çalışanlarının sağlığını korumuş olur.

İş Güvenliğinde En İdeal Çözümler Nelerdir?

İş sağlığı, oldukça geniş kapsamlı bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Sağlık ve güvenlik gibi hususlar, hata kaldırmayan ve dikkat gerektiren kavramlardır. Bu nedenle pek çok detay düşünülerek bir yol haritası çıkarılması gerekmektedir.

İş güvenliğinde en iyi çözümler hangileridir? Gürbüz İskele, yapı ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren bir firma olarak hem ulusal hem de uluslararası standartlara uygun kalitede sistemler geliştirmektedir. Üretimlerimiz TSE ve CE standartları ile uyumludur.

  • İskele kalıp sistemleri
  • Kalıp altı sistemler
  • Dış cephe iskele sistemleri
  • Güvenlik sistemleri

Firmamız tarafından sağlanmaktadır. Hangi bölgede faaliyet gösterirseniz gösterin, Gürbüz İskele’nin yenilikçi çözümlerinden yararlanabilirsiniz.

İş Güvenliğinde En İdeal Çözümler

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Temel Hedef Nedir?

Türkiye’de iş güvenliği ile ilişkili hususlar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile garanti altına alınmıştır. Her sektörün kendine özgü riskleri ve gereksinimleri bulunmaktadır. Peki iş yerlerinde iş güvenliği için alınması gereken tedbirler nelerdir? Her iş kolu, kendine özgü risklere sahiptir. Bazı işler daha düşük tehlike seviyelerine sahipken bazıları son derece riskli olabilmektedir.

  • İnşaat
  • Patlayıcı madde ve silah imalatı
  • Kimyasal boya üretimi
  • Yüksekte yapılan işler

Riskli alanlar olarak bilinmektedir. Çalışanların ve çalışma alanlarının güvenliği için İSG tedbirlerine tam olarak riayet edilmelidir. Aksi takdirde personelin sağlığı tehlikeye atılabilir ve iş devamlılığı aksayabilir. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri yerine getirilmediğinde meydana gelen kazalardan veya risklerden işveren sorumludur ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir.

İSG alanında en ideal çözümleri uygulayan bir firma veya kurumun prestiji artar. İşler aksatılmadan yürütülebilir. Ayrıca meslek hastalıklarının görülme ihtimali de azalır. Örneğin kimya alanında çalışan bir personele yanıcı ve parlayıcı maddeler ile yangın güvenliği konusunda eğitimler verilmelidir.

-->