Platform İskele

Platform iskele ya da diğer bir ismi ile malzeme çıkartma platformu, yüksek katlı inşaatların şantiyelerine kesinlikle kurulması gereken bir sistemdir.

Platform iskele sistemi kullanımı şantiyedeki can güvenliğini sağlamaktaki en önemli faktörlerin başında gelir. Malzeme çıkartma platformları sadece can güvenliğini sağlamak gibi son derece büyük öneme sahip olan bir görevi yapmakla kalmaz. Aynı zamanda malzemelerin de güvenli bir şekilde şantiyenin üst katlara taşınmasını sağlar. Özellikle taşınması daha zor olan kalıp malzemeleri gibi malzemeleri üst katlara taşımakta çok büyük kolaylık sağlar.

Platform İskele Nedir?

İnşaatlarda kullanılan büyük vinçlerin taşıdığı yüklerin üst katlara güvenli bir şekilde ulaştırılması şarttır. Vinçlerin hali hazırdaki mimarileri dolayısıyla bu ağır malzemeleri doğrudan kata bırakması mümkün değildir. Bu nedenle malzemeleri güvenle alabilmek için katların cephe kenarlarına cephe platformu kurulur. Vinçler malzemeleri bu cephe platformlarına bırakır ve platform yükü katlara ulaştırır.

Platform İskele Kullanımı

Şantiye alanlarında yapılan en temel işlerden biri, inşaatı biten bir kattaki malzemelerin güvenli bir yöntemle üst katlara çıkartılması işidir. Özellikle daha ağır olan kalıp malzemelerinin taşınması işçiler için çok büyük bir zorluktur ve çok ağır büyük bir yük oluşturur.

Günümüzdeki şantiyelerde malzemelerin bir üst kata çıkartılması uygulanan yöntemlerden bazıları şunlardır;

 • Kenar cephelere kurulan malzeme alma platformları ile taşıma
 • İşçiler tarafından kurulan makara sistemleri ile taşıma
 • İnşaat asansörleri ile taşıma
 • İşçiler tarafından el yordamı ile taşıma

İnşaatlarda kullanılan bu malzemeyi üst kata taşıma yöntemlerine göre malzeme taşıma platformu kullanarak taşıma yapmak hem işçiler için daha kolay olacak, hem de onların can güvenliklerini koruyacak ve gereksiz riskler almalarını önleyecektir.

Platform İskele Kullanım Şartları

Platform iskele kullanımı doğrudan iş güvenliği ile ilgili olduğundan kullanımı için belli şartlara uyması gerekir.

 1. TS EN 10219-1 belgeli boru ve profillerden üretilmiş olması gerekir
 2. Kaynaklarının EN ISO 3834-3 standartlarına göre yapılmış olması gerekir
 3. Sistemin üzerinde mekanik testlerin tamamının yapılması gerekir
 4. Sistemdeki kirişlerin her iki yöne doğru uzatılmış olması gerekir
 5. Sistemdeki kiriş bağlantı noktalarının kontrol edilmesi gerekir
 6. Sistemin taban ve kenarlarının güvenli korkuluklarla kapanması gerekir
 7. Azami yük sınırının belirlenmesi gerekir
-->